Biblioteka


PIĄTEKPIĄTEK


Ewangelia:                                                                                    Mt 9
Gdy wszedł do domu, niewidomi przystąpili do Niego, a Jezus ich zapytał: „Wierzycie, że mogę to uczynić?” Oni odpowiedzieli Mu: „Tak, Panie”. Wtedy dotknął ich oczu, mówiąc: „Według wiary waszej niech się wam stanie”. I otworzyły się ich oczy.

Rozważanie:
Z czym ci się wszystko kojarzy? Z seksem, pieniędzmi, karierą, sławą? Co cię opętało, że ze środka uczyniłeś cel, że w szczególe zobaczyłeś istotę, sens życia? I czy z tego zdajesz sobie sprawę?

Psalm:                                                                                             Ps 27
Pan moim światłem i zbawieniem moim,
kogo miałbym się lękać?
Pan obrońcą mego życia,
przed kim miałbym czuć trwogę?
O jedno tylko proszę Pana, o to zabiegam,
żebym mógł zawsze przebywać w Jego domu
przez wszystkie dni życia.