Biblioteka
7.


Są na świecie
Mikołajowie.
Są na świecie
aniołowie
przychodzą nocą
do dzieci, czasem również
do starszych, aby przynieść im
podarunki. Są w nas


Mikołajowie.
I są w nas anieli, którzy
zdobywają się na to, by
drugiemu człowiekowi sprawić


radość. My tacy na co dzień
wyrachowani, interesowni,
nastawieni na to, że
wszystko za coś,
grosz za grosz,
czyn za czyn,
pomoc za pomoc


– nagle potrafimy
dawać bezinteresownie, potrafimy
odczuwać radość dawania. Bośmy
z Boga. Bo
zostało w nas coś
z Niego.


 * * *


There are Santas
in this world.
There are angels
in this world.
They come at night
to children, sometimes also
to the older, to bring them
presents.

There is Santa Claus
within us.
And there are angels too, who
can find ways to give somebody

joy. And here we are, always
so calculated, self-seeking,
convinced that everything
has its price,
a penny for a penny,
deed for a deed,
help for help

– suddenly we can
give for love. We can
feel the joy of giving.
Because we are from God.
Because something of Him
remained within us.