Biblioteka
8.


Nawróć się do świętego
Mikołaja, do świętego
Jana Chrzciciela, do
szopki, choinki, kolęd, aniołów, do
Gwiazdy.


Nawróć się do dobroci
Mikołajowej, do surowości
Chrzciciela, do
ubóstwa szopy, do
zachwytu aniołów, do
prostoty kolęd, do
żłóbka, w którym
złożone jest
Dziecię.


Nawróć się choćby o jedną
łzę, jeden
uśmiech, jedno
drgnienie serca, jeden
uścisk dłoni, jeden
krok.


***


Return to Santa Claus,
To saint John the Baptist, to
A manger, a Christmas tree,
carols, angels, to
The Star.


Return to the kindness of
Santa Claus, to the harshness of
John the Baptist, to the poverty of
the manger, to the amazement of
angels, to the simplicity of
carols, to the manger,
where a Child
is sleeping.


Return, even if it means
only one tear, one
smile, one
heartbeat, one
handshake, one
step.