Biblioteka
13.


Jeżeli chcesz, aby Jezus
narodził się u ciebie,
to musisz Mu osobiście zbudować szopę.
Postawić ściany,
przykryć dachem,
sklecić żłób,
wymościć sianem,
narzucić pieluchę,
przyprowadzić osła i wołu,
postawić drzewko,
przybić gwiazdę na strzesze,
przygotować prezenty.
A na końcu swoimi rękami odebrać Go od Matki
i położyć w żłobie.


Ty sam swoimi rękami
musisz Boga umieścić
w swojej duszy.
W swojej rodzinie,
w miejscu pracy,
w gronie przyjaciół,
w narodzie.
Tak jak swoimi rękami musisz
wziąć opłatek ze stołu,
podejść z nim do drugiego człowieka.


 ***


If you want Jesus
to be born at your place,
you must build Him a shed yourself.
Erect the walls,
cover the roof,
rig up a crib,
put some hay in it,
and a nappy,
bring a donkey and an ox,
put a Christmas tree,
fix a star at the top,
prepare your gifts.


And in the end
You must take Him from His Mother
And put him in the crib.


You alone must put God
in your soul.
In you family,
in your workplace,
in your circle of friends,
in your nation.
You alone must
take a wafer from a table and
approach a fellow man.