Biblioteka
16.


Czy jesteś godny tych świąt,
które tak znowu niespodziewanie do ciebie przyszły?
Czy jesteś godny choinki?
Czy jesteś godny życzeń, które ci ludzie składają?


Dorastać do świąt.
Dorastać nawet gdy już późno
i czas się nad tobą pochyla.
Dorastać do choinki,
szopki, życzeń.
Bo te gałązki świerczyny to
symbol nas samych. Bo
zapalone świeczki to
światłość samego Jezusa. Bo
zabawki to
dary uczynków, słów, zamiarów. Bo
łańcuchy to
łańcuchy miłości, które nas łączą
z Bogiem i bliźnimi naszymi. Bo
szopka przez nas posklejana to
symbol naszych domów
rodzinnych, w których
ma panować miłość.


Dorastać do świąt.
Chociaż nas, jak zwykle,
zaskoczyły w drodze.


 ***


Are you worthy of this Christmas,
which comes again so unexpectedly?
Are you worthy of this Christmas tree?
Are you worthy of the wishes you receive?


To grow up to Christmas.
To grow up even if it is too late.
To grow up to the Christmas tree,
A crib and the greetings.


Because those spruce branches
symbolize ourselves. Because
the candles are the light of Jesus. Because
the decorations are
the gifts of our deeds, words and intentions. Because
the chains are
the chains  of love, which bound us
with God and our fellow men. Because
a crib we’ve rigged up
symbolizes our family
homes, where
love must reign.


To grow up to Christmas,
though it comes, as usual,
as a surprise.