Biblioteka
18.


Sprzątaj, froteruj, ścieraj kurze,
gotuj, piecz, smaż,
kupuj choinkę,
kolęduj,
buduj szopkę,
sklejaj żłóbek,
wycinaj gwiazdę
i owieczki,
pasterzy i królów,
Marię, Józefa i Dzieciątko,
kolęduj,
ubieraj choinkę,
wieszaj łańcuchy,
włosy anielskie,
przyczepiaj świeczki,
sztuczne ognie,
kolęduj.
Pisz listy i kartki
do ludzi, którym się należy znak twojej pamięci,
przygotuj prezenty pod drzewko,
przykryj białym obrusem stół,
ubierz się odświętnie,
zasiądź do stołu ze swoimi bliskimi
i kolęduj w domu pod drzewkiem,
kolęduj w kościele.
Aby twoje wnętrze wreszcie zajaśniało światłem.
Aby twoje uszy wreszcie usłyszały głos.


 ***


Clean polish, dust,
cook, bake, fry,
buy a Christmas tree
sing carols,
build a crib,
rig up a cradle,
cut out a star
and sheep,
shepherds and kings,
Mary, Joseph and the Child,
sing carols,
dress the Christmas tree,
hang chains,
tinsel,
fix the candles,
fire-works,
sing carols.
Write letters and cards
to people who deserve the
sign that you remember,
put your presents under the tree,
cover the table with a white tablecloth
dress in your Sunday’s best.
sit down at the table with your family
and sing carols under the tree,
sing carols in church.
So that your heart brighten up with light.
So that your ears hear the voice at last.