Biblioteka
19.


To bardzo charakterystyczne,
że świętujemy narodzenie
Jezusa w naszych
domach
przy stole
ze swoją rodziną.
Przy wspólnym posiłku.


To bardzo charakterystyczne,
że gromadzi się cała
rodzina, żeby
czekać na Jezusa przy
wieczerzy wigilijnej, w której
istotnym momentem jest
łamanie się opłatkiem
jako symbol
narodzenia się miłości
w nas.


 ***


It is very distinctive
that we celebrate the birth
of Jesus in our
homes
at the table
with our family.
At a common meal.


It is very distinctive
that the whole family
assembles to wait
for Jesus
at the Christmas Eve supper,
when sharing of wafer
is such an essential moment
as a symbol of
the birth of love
within us.