Biblioteka
23.


Zaświecić światła na choince.
Rozłożyć pod nią wszystkie przysłane życzenia.
Nastawić płytę z kolędami.
I zapomnieć, że za oknem
ciemno i mróz.


Wtulić się w fotel,
wpatrzeć się w blaski światła,
kolory drzewka
i wędrować wraz z Marią, Józefem
do Betlejem.
Podążać z pasterzami do szopy.
Ciągnąć wraz z Trzema Mędrcami
do Świętej Rodziny. I jak
dziecko uwierzyć, że
miłość jest możliwa, że
wierność jest możliwa, że
poświęcenie jest możliwe, że
bezinteresowność jest możliwa.


Bo zaraz trzeba będzie wstać,
zgasić światła
na choince i wyjść
w ciemność i mróz.


 ***


To light a Christmas tree.
To lay out all the Christmas cards.
To play a CD with carols
and to forget that behind the window
there is
dark and cold.


To nestle down into an arm-chair,
To look intently at the glow of light,
the colors of  the tree,
and to wander with Mary and Joseph
to Bethlehem.
To follow the shepherds to the shed.
To tag along with the Three Wise Men to
the Holy Family. And to believe
like a child, that
love is possible, that
faithfulness is possible, that
sacrifice is possible, that
disinterestedness is possible.


Because soon you would have to get up,
switch off the lights
and go out
in darkness and cold.