Biblioteka
24.


My, pokolenie energii nuklearnej,
lotów kosmicznych i
przeszczepiania serc. My, którzy
jak żadne pokolenie poznaliśmy
potęgę i małość człowieka, którzy
walczymy o pokój, a równocześnie
dokonujemy tylu gwałtów,
okrucieństw, mordów. My, którzy tak
wysoko niesiemy sztandar humanitaryzmu, a
patrzymy ze spokojem, jak ludzie
codziennie mrą z głodu. My, którzy tak
udoskonaliliśmy środki przekazu, aby
poznać prawdę, a kłamiemy,
wypaczamy fakty,
oszukujemy się. My, którzy jak
żadne pokolenie dotąd poznaliśmy
wielkość i ograniczoność człowieka –


pochyleni nad żłóbkiem Jezusa
odkrywamy na nowo tę niebotyczną
prawdę, że Bóg
nas wszystkich i
każdego z osobna kocha.


 ***


We, the generation of nuclear energy,
space flights, and
heart transplants. We have seen,
like no other generation,
the power and littleness of man, we who
fight for peace, raping, harming,
murdering at the same time. We
carry the banner of humanitarianism so high, and
everyday we look calmly at the starving men. We have perfected
the mass media to know the truth, and still we
lie, distort facts, cheat and deceive. We have experienced,
like no other generation,
the greatness and limitations of man –
We bend over the crib of Jesus-
We discover again that magnificent 
Truth, that
God loves us all
And each one of us.