Biblioteka
25.


W dniach, które stały się
krótsze, w twoich dniach,
latach, które
stają się coraz krótsze,
coraz zimniejsze, to jest
światłość twoja.


W twoim przygnębieniu,
zniechęceniu do ludzi za ich
bezlitosność, interesowność, obojętność, która
w tobie z dnia na dzień narasta, On
jest światłością twoją,
świadectwem, że
człowiek może być wielki.


W twojej rezygnacji wobec
samego siebie, która
w miarę lat twoich
narasta w przekonaniu, że już cię
na nic więcej nie stać, tylko
na interesowność, tylko
na egoizm, On
jest Nadzieją twoją, że
potrafisz się zdobyć na wielkość.


 ***


In the days that have become
shorter, in your days,
years, which
are becoming shorter,
more and more colder, this is your
light.


In your depression,
discouragement to people because of their
cruelty, selfishness, indifference, that
grows in you from day to day, He
is your light, He’s
a testimony that
a man can be great.


In your resignation of
yourself, that grows
within years, when
you’re convinced that
you can’t do anything more, in your
selfishness and
egoism, He
is your Hope, that you
can afford to be great.