Biblioteka
26.


Przyniósł ci
radość wielką?
Tobie osobiście?
Dzisiaj,
wczoraj?
Jutro? Czy


już nie jesteś
smutny,
przygnębiony,
zmartwiony? Wciąż
zatroskany, wciąż
niespokojny, wciąż
bojący się jutra?


 * * *


Did he bring you
the great joy?
Today,
yesterday?
Tomorrow? Are you


no longer sad, gloomy,
depressed and morose? All the time
restless, always so anxious
and filled with fear of tomorrow?