Biblioteka
27.


Radujesz się? Ty, który jesteś
dzieckiem, ty który jesteś
w trzecim wieku, ty który jesteś
zamożny, ty który
nie masz wygodnego
mieszkania – radujesz się?


Swoim życiem?
Życiem, które
ci dał Bóg? Takim,
jakie ono
jest?


***


Are your rejoicing? You,
A child, you,
in the third age, you
a rich man, and you,
without a comfortable
flat – are you rejoicing?


With your life?
With the life, that
God has given you?
The life
You have.