Biblioteka
28.


Czy naprawdę przynieśli ci
wesele wielkie? Czy
cieszysz się z tego, że
uwierzyłeś w Jezusa, czy
cieszysz się z tego, że
jesteś chrześcijaninem?


Czy przyjąłeś wiarę jak
cenny dar?
Czy jest dla ciebie jak
znaleziony skarb? Jak
perła najdroższa?


Czy jesteś szczęśliwy?


 ***


Have they really brought you
the great joy? Are you
happy that you
have believed in Jesus,
are you happy that
you are a Christian?


Have you accepted the faith as
a precious gift?
Is it like a found
treasure for you? Like
a pearl of great value?


Are you happy?