Biblioteka
30.


Czy chce ci się jeszcze przyjść do
Tego, który się urodził w
stajni?


Przecież
ty masz inne wymagania życiowe.
Czy zechcesz jeszcze przyjść do
Tego, który stawał w obronie
starych,
chorych,
odrzuconych,
potępionych,
innowierców?


Przecież
ciebie niewiele obchodzi los tych ludzi.
Czy masz zamiar przyjść do
Tego, którego powieszą na krzyżu
za to, że głosił Boga-Miłość?


Przecież
ty się nie zajmujesz takimi sprawami, masz
inne sprawy na głowie.


Czy przyjdziesz do Niego?
Bo jako kto?
Jako pastuch czy król?
Jako prostak czy mędrzec?
A ty nie widzisz siebie ani w
jednej, ani w drugiej roli.


* * *


Do you still feel like coming to
The One, who was born in
the stable?


After all you
have other life demands.
Do you still want to come to
the One, who stood up for
the old, the sick,
the deserted, the condemned,
the heretics?


After all you
care less about the fate of those people.
Do you intent to come to
The One, whom they will hang on the cross
for his teaching about God-Love?


After all you
don’t deal with such matters,
you have other fish to fry.


Will you come to see Him?
Will you come
as a shepherd or a king?
As a simpleton or a sage?
And you don’t see yourself
neither in one role, nor in the other.