Biblioteka
32.


Miej świadomość swojej wartości. Nie
chodzi o pychę,
próżność i
zarozumiałość, ale
również nie o
fałszywą
pokorę, kompleks
niższości, poczucie
krzywdy,
małości,
niedowartościowania. Miej


świadomość swojej
niepowtarzalnej
wartości. Tak
jak miał Syn Boży
urodzony w stajni.


 * * *


Have  a sense of self- worth.
I don’t mean arrogance,
vanity or
conceit. Try to avoid
false
humility, inferiority
complex, don’t feel
harmed,
little,
undervalued. Have


a sense of your own
unique worth. Just
like God’s  Son had,
Jesus born in the stable.