Biblioteka
33.


Trudniej człowiekowi uwierzyć w to,
że Bóg jest Miłością,
niż że istnieje,
Bo to, że Bóg istnieje,
jest proste.
Wystarczy popatrzeć choćby
na otaczający nas świat albo
w swoje wnętrze.


Ale to, że ukochał nas
miłością tak wielką,
że Syna swojego nam dał,
przekracza nasze możliwości
pojmowania.


***


It’ s more difficult to believe that
God is Love,
than to believe that He exists.
Because it’s obvious that
God exists.
You can just look at
the world around us or
look into yourself.


But the fact that
He loved us so much
He gave his own Son,
it exceeds our
perception.