Biblioteka
34.


Uchroń miłość,
którą przeżyjesz w
tę świętą noc.
Osłoń, uratuj.
Bo ci ją zadepczą,
zagadają,
zaśmieją,
zawyśmieją,
zawykpią.
Uratuj przed
zgiełkiem, przed
hałasem, przed
ludźmi, przed
sobą.


Boś taki rozwrzeszczany,
rozlatany,
rozzałatwiany.


 * * *


Protect the love
you will feel
in this holy night.
Shield it and save from harm.
Because they will try to trample on it,
talk it down,
they will mock and
ridicule it.
Save the love from
the turmoil, from
the noise, from
others, from
yourself.


Because you will talk it down.
Because you are always so
absent-minded, shrieked,
constantly in a hurry.