Biblioteka
36.


Bóg
dał
nam
Jezusa,
aby
nas
zbawić
od
zła
i
od
głupoty, które
wokół
nas i które
w nas.


 * * *


God
gave
us
Jesus,
to save
us
from
evil
and
stupidity
that surround us
and
from
evil
and
stupidity
that are within us.