Biblioteka1 - 5 


1.   Można usiąść na pogorzelisku, które pozostało na miejscu, gdzie stał dom, załamać ręce. I tak trwać. Można jeszcze wygrażać Bogu pięściami: „Jak mogłeś dopuścić do tego, że wszystko co miałem, straciłem”. A można powiedzieć: „Pan dał, Pan wziął. Niech imię jego będzie błogosławione”. I zabrać się do roboty.  


*


   You can sit on the site of a fire and look at the ruins of your house. You can wring your hands. And stay this way. You can shake your fists and cry out to the Lord: „How could you let it happen to me, that I lost all I’d had”. You can also say: „Lord gave, Lord took. Blessed be His name”. And then you can set to work.  


* * *


2.  Wiem, ze zawsze jesteś przy nas. Ale przecież proszę: Bądź przy mnie. Wiem, że nam wciąż pomagasz. Przecież proszę: Pomóż mi. Wiem, że nas wciąż ochraniasz. A przecież proszę: ochron mnie.


*


   I know, that You are always with us. But still I ask you: Be with me. I know that you help us constantly. Nevertheless I ask: Help me. I know that you protect us all the time. And still I ask: Protect me.


* * *


3.   Pan Bóg stworzył teściową i zięcia, wnuki i sąsiadki. A wiec są potrzebni. Każdy człowieka ma głębokie poczucie swej niezbędności. Sprawdzianem jej jest dla każdego wdzięczność ludzka. Bądź wdzięczny drugim za każdy dobry czyn, za każde dobre słowo, za każdy uśmiech. Tylko wtedy człowiek może normalnie żyć.
   Jeżelibyś udowodnił drugiemu, że jest na świecie zbyteczny, postawisz go
na granicy rozpaczy, na granicy samobójstwa.


*


   The Lord created mother-in-law and son-in-law, grandsons and neighbors. So it means they are essential. Every man has a deep sense of his indispensability. It is being tested by human thankfulness. Be grateful for every good word, appreciate every good deed, notice every smile. This is the only way to live.
   If you prove somebody that he is unnecessary in this world, you put him on the verge of despair, on the verge of suicide.


* * *


4.   Nie wiem, czy jest świętym, ale wiem, że umie delikatnie zamykać za sobą drzwi.


*


   I don’t know, if he is saint, but I’m sure he knows how to close the door gently.


* * *  


5.   Uważaj na człowieka, który zaczyna mówić: Wszystko mi jest obojętne. Nic mnie nie obchodzi. Na niczym mi nie zależy”. Uważaj na siebie, gdy zaczynasz mówić: „Wszystko mi jest obojętne. Nic mnie nie obchodzi. Na niczym mi nie zależy”. Gdy widzisz, że wszystkie miejsca zajęte, wszystkie drogi zabarykadowane, że nie ma dla ciebie przyszłości. Wtedy nie zostawaj sam w pokoju. Nie podejmuj żadnych decyzji. Idź w świat, między ludzi albo do kościoła – żeby szukać Życia, które z ciebie uszło.


*


   Be careful of a man, who starts saying: „I don' care. It’s all the same to me, it makes no difference to me”. Watch out for yourself, when you start saying: „I don' care. It’s all the same to me, it makes no difference to me”. When you see that all places are occupied, all roads barricaded. When you think there is no future and no hope for you. If that time comes, don’t sit in your room alone. Don’t make any decisions. Go out, talk to somebody, or go to church – to seek the Life that leaked from you.