Biblioteka
38.


Herod miał szansę.
Bóg wyszedł mu naprzeciw.
Przysłał mu Trzech Mędrców.
Miał szansę dołączyć do nich.
Byłby czwartym mędrcem.


 * * *


Herod had a chance.
God went out to meet him half way.
God sent him the Three Wise Men.
He had a chance to join them.
He would have been the Fourth.