Biblioteka


przy stole wielkanocnym - at the Easter tableBAZIE
strona 1

Tak przy stole wielkanocnym między
szynką a kiełbasą chrzanem
dołożonym na talerz przy
pokrajanych jajkach
posypanych pieprzem
tak w rozmowie pomiędzy
polityką a tym
co się dzieje u sąsiadów przebija się z trudem
palemka stojąca
z boku
gorzko pachną

bazie plączą się
wątki naszego
myślenia
odczuwania
przyjmowania
dzwonią za horyzontem
dzwony rezurekcyjne
skandują dzieci
Święty Święty Święty
dolatuje zapach kadzidła wciąż
dzwonki jakimi tłuką
ministranci i
baranek z chorągiewką czerwoną

Gdzie ja jestem?

 

 

CATKINS
Page 1

And so at the Easter table between the ham and sausage horseradish
added on the plate next to
the egg wedges
sprinkled with pepper
and so in the conversation between
politics and what’s
happening with the neighbors a palm
standing aside
emerges with difficulty
bitter scent of
catkins
threads of our
thoughts
feelings
perceptions
mingle
resurrection bells
ring beyond the horizon
children chant
Holy  Holy  Holy
scent of incense still drifting
bells pounded on by
altar boys and
little lamb with a red banner

Where am I?