Biblioteka


Nasza tęsknota – Our longingBAZIE
strona 2

Nasza tęsknota za pierwotną
czystością, niewinnością. Za utraconym
światem dzieciństwa. Za pierwotną
wrażliwością, prostotą. Kiedy potrafiliśmy
cieszyć się, kochać, śmiać jak
dawniej. Pragnienie żeby ktoś
okrył nas białą szatą jak śnieg
ziemię. Żeby ktoś
obsypał nas puchem kwiatów jak
wiosna jabłonie.Ale to niemożliwe. Za dużo zjedliśmy
owoców zakazanych. Za dużo zdobyliśmy
wiadomości z drzewa dobrego
i złego. Nie da się
zawrócić rzeki do źródła. Jedyną
drogą człowieczą jest
świętość. To już nie
naiwność. To już nie
dzieciństwo. To świadomy
wybór drogi.I obsypiesz się pianą kwiatów.
I wybielejesz nad śnieg.
CATKINS
Page 2

Our .longing for the primary
purity, innocence. For the lost
world of childhood. For the primary
sensitivity, simplicity. When we could
be happy, could love, laugh like
before. Longing to have someone
cover us with a white robe just as snow
covers the earth. To have someone
cover us with down of flowers just like
spring covers apple trees.But it is impossible. We have eaten too many
forbidden fruits. We have obtained too much
knowledge from the tree of good
and bad. You cannot
turn the river around toward its spring. The only
human path is
holiness. This is not
naivety any more. This is not
childhood any more. This is conscious
choice of the path.
And you will be covered with the froth of flowers.
And you will become whiter than snow.