Biblioteka
40.


Czasem zdarzy się, że spotkasz drugiego
może nawet trzeciego człowieka
bliższego niż
brat, niż
siostra, niż
matka, niż
ojciec.


Albo może to będzie właśnie
ojciec, właśnie
matka, właśnie
brat, właśnie
siostra.
Stwierdzicie z najwyższą radością, że
to samo myślicie, że
tego samego chcecie,


Jak ci Trzej Mędrcy idący do Jezusa.


 ***


Sometimes it happens that you meet another man,
or even a third man,
closer to you than your
brother, your
sister, your
mother, your
father.

Or maybe it will be
your father,
mother,
brother or
sister.
You will see with the greatest joy that
you share the same thoughts, that
you want the same things.

Like those Three Wise Man going to Jesus.