Biblioteka
PONIEDZIAŁEK

Ewangelia:                                          Mt 5

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie”.

Rozważanie:

W jakiego ty Pana Boga wierzysz? Sprawiedliwego – bez miłosierdzia, który owszem, za dobre wynagradza, ale przede wszystkim za złe karze. I to surowo. Który nie przeoczy żadnego przewinienia. Nie zapomni. Nie daruje. Który dotąd ściga, aż zapłacisz za swój błąd, swoją słabość, swoją głupotę. I czujesz ten Jego bat na swoich plecach. Czy ty wierzysz w takiego Pana Boga?

Bo Bóg Chrystusowy to jest Bóg, który gdy z daleka zobaczy syna marnotrawnego, wybiega mu naprzeciw. Gdy ten upadnie Mu do stóp, podnosi go, prowadzi do domu swojego. Bóg Chrystusowy to jest Bóg, który gdy zgubi się jedna owieczka, zostawia dziewięćdziesiąt dziewięć, a sam idzie i szuka. Aż znajdzie. Czy ty jesteś chrześcijaninem? A może jesteś człowiekiem sprawiedliwym, który nie daruje, nie zapomni, nie przebaczy, ale aż dotąd ściga, dopóki nie zostanie mu wypłacone wszystko co do grosza, do ostatniego pieniążka. Aż zapłaci mu każdy wierzyciel za swoje zło, swój błąd, swoją słabość, swoją głupotę.

Psalm:                                              Ps 34

Będę błogosławił Pana po wieczne czasy.
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
Dusza moja chlubi się Panem,
niech słyszą to pokorni i niech się weselą.
Wysławiajcie razem ze mną Pana,
wspólnie wywyższajmy Jego imię.
Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał
i wyzwolił od wszelkiej trwogi.