Biblioteka


ŚRODA ŚRODA


Księga Powtórzonego Prawa:                                                    Pwt 34
Wzrok jego nie był przyćmiony i siły go nie opuściły.

Ezechiel:                                                                                            Ez 9
Wzdychają i biadają nad wszystkimi obrzydliwościami popełnianymi.

Ewangelia:                                                                                        Mt 18
Gzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich”.

Rozważanie:
Trzeba rozmawiać. Starsze pokolenie musi rozmawiać z młodszym pokoleniem. A więc na początku należy założyć, że gdy druga strona przekona pierwszą, to pierwsza przyjmuje stanowisko współpartnera. Bo jeżeli dorośli zakładają, że i tak nie ustąpią w niczym, to szkoda podejmować rozmowę. Nawet gdyby nie chcieli się identyfikować ze stanowiskiem młodych ludzi, to jednak należy się zgodzić z tym, że można inaczej patrzyć na to samo.

Poezja:
Ja sam w tym śnie rzucając ramionami w ciszę,
sam swoich dni nie umiem, swych ramion – nie słyszę.

Przywróć mi, Panie, siłę zamyśleń skupionych,
gdzie mimo trwóg świadomość – ręce są jak dzwony
poważne, morzem brzmiące, a światem serdeczne,
co choć w nim, to ponad nim blaskiem – ostateczne.

                                                                              K.K. Baczyński, Psalm 3. O łasce