Biblioteka


Modlitwa do Matki Bożej SzczyrzyckiejMODLITWA DO MATKI BOŻEJ SZCZYRZYCKIEJ

Matko lasów i pól, gór i nizin.

Stoisz wśród nas z Dzieciątkiem na ręce, z jabłkiem królewskim w dłoni.

Spokojna wśród nas tak bardzo niespokojnych.

Dobra wśród nas tak bardzo niedobrych.

Przychodzimy do Ciebie z całej Polski ze wschodu i z zachodu, z północy i południa, z gór i lasów, z pól i łąk, z miast i wsi, z ról i fabryk, z hut i kopalń, z biur i sklepów;

chłopcy i dziewczęta, dzieci i staruszkowie, ludzie prości i wykształceni, bogaci i biedni.

Wędrujemy do Ciebie my, ludzie czasu niespokojnego i niedobrego.

Przynosimy Ci nasze zajęcze serca,

naszą chciwość i pazerność,

zazdrość i nienawiść,

lenistwo i wygodnictwo,

nasz słomiany zapał ku dobremu.

Ufamy, że potrafisz nas przemienić:

potrafisz naszym skamieniałym duszom przywrócić dawną wrażliwość.

Naszym twardym dłoniom przywrócić dawną czułość.

Prosimy: daj nam choć trochę Twojego spokoju,

daj nam choć trochę Twojej dobroci.

Oświeć umysły nasze prawdą Ewangelii,

uczyń nas wolnymi od wszelkich strachów i lęków,

wlej w nasze serca ufność i odwagę,

wzmocnij naszą wolę do wytrwania w dobrym.

Pobłogosław nas na naszą dalszą drogę,

na dalsze dni i noce, miesiące i lata.

I na godzinę śmierci naszej. A M E N

 

Tekst „Modlitwy do MB Szczyrzyckiej” ze str. 13 „NABOŻEŃSTWA DO MATKI BOŻEJ SZCZYRZYCKIEJ” napisał ks. Mieczysław Maliński.

 

Dobrotliwa Matka Boża, Patronka Ziemi Szczyrzyckiej – tak od wieków mieszkańcy Szczyrzyca i Beskidu Wyspowego nazywają Najświętszą Maryję Pannę w jej cudownym wizerunku czczonym w opactwie cysterskim w Szczyrzycu. Od ponad 780 lat cystersi służą Bogu i ludziom na beskidzkiej ziemi, wspierani wstawiennictwem Matki Bożej Szczyrzyckiej”.