24 listopada 2009
WTOREK

Kamień na kamieniu


     Każdy ma swoje ruiny, swoje gruzy. A budowali¶my, a stawiali¶my, a radowali¶my się, a cieszyli¶my się osi±gnięciami naszych r±k, naszych pomysłów, naszych zamiarów.
     I rozpadło się to, co zdawało się być trwałe. Ale nie rezygnuj. DĽwigaj to, co upadło, wzno¶ to, co się rozleciało. Buduj to, co runęło.  To już będzie co¶ innego niż tamto, może mniejsze, niższe, nie tak ozdobne, ale bardziej twoje własne.
     Choć nie zdziw się, gdy i to zostanie zburzone, zrównane z ziemi±.
     Buduj po raz który¶.