18 kwietnia 2004


„Nie widzieli, a uwierzyli”


     Jesteś błogosławiony – choć nie widziałeś Jezusa nauczającego, czyniącego cuda wskrzeszania umarłych, uzdrawiania chorych, uciszania burzy, rozmnażania chleba; ani nie widziałeś Jezusa umęczonego i ukrzyżowanego, ani nie widziałeś Jezusa Zmartwychwstałego – a żyjesz Jego mądrością i miłością. – Jesteś błogosławiony.