2 maja 2004


„Ja i Ojciec jedno jesteśmy”


     Kim jest Jezus? Co to znaczy, że jest naszym Mesjaszem? Co to znaczy, że jest Synem Bożym? Co to znaczy, że jest Słowem Ojca? Przecież słowem Bożym, wyrazem Boga jest wszystko stworzenie – tak jak utwór muzyczny wyraża kompozytora, a obraz malarza. Na tej zasadzie każdy człowiek jest słowem Bożym, jest synem Ojca – na ile potrafi być mądry i kochający. I tutaj tkwi tajemnica Jezusa. On jest doskonałym wyrazem Boga. Jedynym Człowiekiem, o którym możemy powiedzieć, że jest Słowem Bożym w pełnym znaczeniu. A w ten sposób jest Synem Boga w dosłownym sensie.
     Nas nie stać na to, by w pełni wyrazić Boga, bo grzeszni jesteśmy. I dlatego, choć Jezus jest naszym Bratem, to równocześnie jest naszym Mesjaszem i Mistrzem.