16 maja 2004


„Gdy się to stanie”


     Czekanie jest już spotkaniem.
     Pukanie jest już otworzeniem.
     Tęsknota jest już spełnieniem.
     Pragnienie jest już nasyceniem.
     Poczucie pustki jest już napełnieniem.
     Stwierdzenie swojej głupoty jest już mądrością.
     Przyznanie się do swojej słabości jest już siłą.
     Boleść z powodu swojego zła jest już świętością.
     Zobaczenie swojej grzeszności jest już odpuszczeniem.