26 września 2004


„Umarł żebrak”


     Ideałem chrześcijanina nie jest człowiek cierpiący.
     Jeżeli się zdarzy cierpienie – a zdarzyć się zdarzy, bo należy to do kondycji człowieczej – to nie jest ono karą Bożą za jakąś naszą nieuczciwość, ale pomocą potrzebną dla naszego rozwoju duchowego.
     Ale cierpienie nie jest naszym celem. Celem jest nasze zbawienie w zjednoczeniu z Bogiem.