14 listopada 2004„W sercu swoim”


     Nasza seria pytań: „Co jest sensem mojego życia? O co mi chodzi? Do czego dążę? Na czym mi zależy? Co jest najważniejsze? Pieniądze, zdrowie, długie życie, przyjemności, wyjazdy, zwiedzania, gromadzenie, mieszkanie, rodzina, praca, zawód, sława, poświęcenie, służba, oddanie się? Czy znalazłem sens życia? Co powinno być sensem mojego życia, tym najgłębszym? Co może być sensem ludzkiego życia?” 
     Odpowiedź jest prosta: Miłość. Im więcej miłości jest w twoim życiu, tym bardziej twoje życie jest sensowne.
     Potem może być wszystko inne. Potem może być dom, rodzina, twórczość, poświęcenie, służba. Ale najpierw musi być fundament, podstawa, z czego wszystko inne może wyrastać.