19 grudnia 2004 


„Ukazał mu się Anioł”


     Ewangelia pełna jest cudownych wydarzeń. Anioł zwiastuje Maryi, że pocznie Mesjasza w niezwyczajny sposób. Aniołowie oznajmiają pasterzom Dobrą Nowinę. Gwiazda prowadzi Trzech Mędrców do Nowo Narodzonego. Potem Jezus dokonuje cudów uzdrowień niewidomych, głuchych, sparaliżowanych, trędowatych. A tylko od czasu do czasu pobłyskują wśród nich cuda nawróceń – jawnogrzesznicy, Zacheusza, Mateusza. Jest ich daleko mniej niż tych pierwszych. Bo trudniej o nie.
     Bo prawdziwym cudem jest każda dobroć: gdy człowiek opanuje swój egoizm i użyczy bratu swojemu tego, czego on potrzebuje; gdy zainteresuje się zmartwieniem bliźniego i stara się mu pomóc. Cudem jest, gdy potraktuje drugiego człowieka jak siebie samego.