9 stycznia 2005


„Przyjąć chrzest”


     Trzeba starać się o to, aby w nas było jak najwięcej Boga – aby w naszym życiu osobistym, rodzinnym, zawodowym, narodowym i państwowym było jak najwięcej mądrości, twórczości, uczciwości, dobroci, przebaczenia, pokoju, zgody.
     Trzeba starać się o to, ażeby w naszym życiu było jak najmniej Złego – nienawiści, pogardy, zemsty, pazerności, lenistwa, zazdrości.