26 czerwca 2005


„Jest mnie godzien”


     Gdy uderzono cię w twarz, niech cię to nie przejmuje aż do głębi, aż tak absolutnie. Gdy ktoś chce wziąć twoją suknię – daj mu i płaszcz. Niech tak bardzo ci nie zależy ani na sukni, ani na płaszczu. Gdy zmusza cię ktoś, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź z nim dwa tysiące. To w końcu nie jest takie aż ważne, żebyś z tego powodu miał wszczynać awanturę.
     Są wartości, które przewyższają i uderzenie w twarz, i zagarnięcie nam majątku, i zmuszanie do trudów, których nie chcemy.
     Nawet jest coś ważniejszego niż miłość do ojca czy matki, niż miłość do syna czy córki. Nawet jest coś ważniejszego niż twoje życie.