31 lipca 2005


„Zlitował się nad nimi”


     Ta religia jest lepsza, która lepiej łączy człowieka z Bogiem – przez naukę, którą głosi, i przez instytucje, które ma do dyspozycji.
     Najważniejszą instytucją chrześcijaństwa jest Msza święta, która uobecnia Słowo Boże. A Jezus nas naucza, że Bóg – Stwórca nasz jest Miłością i kocha każdego człowieka, niezależnie od tego jakiej rasy, jakiej religii, nawet gdy nie jest święty.
     I każda krzywda wyrządzona jakiemukolwiek człowiekowi jest zaprzeczeniem Boga. A każdy dobry czyn, słowo, każde przebaczenie jest aktem miłości względem Niego.