21 sierpnia 2005


„Błogosławiony jesteś”


     Biada nam, chrześcijanom, gdy będziemy prześladowani za pychę, arogancję, bogactwo, nietolerancję, za brak poczucia ekumenicznego, ubóstwa, pokory, prostoty, miłości, przebaczenia, otwarcia.
     Nie narzekajmy, gdy nas będą prześladować za dobroć, serdeczność, pomoc, za przebaczenie, darowanie, podanie ręki, cierpliwość, wyrozumiałość, za tolerancję. Wtedy Bogu niech będzie chwała. Bo taki był Jezus – nasz Brat i Mistrz. Był tolerancyjny i otwarty dla Samarytan i pogan, dla biednych i prostaków, dla grzeszników, celników i wiarołomców. I pomagał im żyć.