27 listopada 2005
I NIEDZIELA ADWENTU


„Kiedy ten czas nadejdzie”


     Bóg nas powołał do życia. A my idziemy. Odmierzamy nasze dnie, tygodnie, miesiące, lata ziemskiego życia, mając w podświadomości, że zawsze nas może przenieść do życia w niebie.
     A my musimy być gotowi na ten moment, na to „zawsze”. Że nie zdążymy rozdać tego, co nagromadziliśmy. Nie potrafimy nawet postawić kropki nad i. Nie powiemy tego, na czym nam tak bardzo zależało. Nie domkniemy drzwi naszego domu. Nie zdołamy przeprosić, kogo należało. – Że nie zdążą nam podziękować, przeprosić, zadośćuczynić ci, którzy nas skrzywdzili.
     A my już będziemy przeniesieni na tamtą stronę, gdzie jest ważne to, co chcieliśmy uczynić, a nie tylko to, co zdążyliśmy.