11 grudnia 2005


„Kto ty jesteś?”


     Czy ty jesteś Mesjaszem, czy Eliaszem, czy prorokiem?
     Nie jestem.
     To jakim prawem śmiesz nas pouczać?
     Głoszę prawdy, które mnie się objawiły. Chcę, by się ludzie przerazili tym, co mnie przeraża. By się zachwycili tym, co mnie zachwyca. Ostrzegam przed tym, co i mnie zagraża. Namawiam do tego, co i mnie przekonało. Budzę nadzieję, która we mnie wciąż tli.
     Jam głos wołającego na pustkowiu. Nie wiem, czy ktoś mnie słyszy. Czy rozumie. Czy akceptuje. Nie wiem, kto się oburzy, zachwyci, przerazi, kto wyśmieje.
     Wołam, bo biada mi, gdybym milczał.