1 stycznia 2006


„Rozważała te wydarzenia”


     Życie nasze – studnia bez dna, z której można czerpać wodę całkiem z wierzchu albo sięgnąć aż do samego źródła.
     Życie nasze – pole bezbrzeżne, które można przewędrować, nie ogarniając go wzrokiem.
     Życie nasze – las ogromny, w którym można się zgubić.
     Życie nasze – szczyty górskie, na które wychodzisz dla satysfakcji, że je zdobyłeś, nie podziwiając widoków, jakie stamtąd się roztaczają.
     Życie nasze – morze, którym często zachwycamy się dopiero o zachodzie, gdy tonie w nim kula słońca.