22 stycznia 2006


„Królestwo Boże”


     Jan nie zdążył go zbudować, bo zginął. Ale gdyby nawet nie zginął, to i tak by nie zdążył. Wskazał na Jezusa jako na właściwego budowniczego. Ale Jezus też nie zdążył. Zginął przy tym budowaniu. Ale gdyby nawet Go nie zabili, to i tak by nie zdążył. Przekazał to budowanie apostołom i uczniom. Oni też nie zdążyli. Nie tylko dlatego, że zginęli przy tym budowaniu, ale i tak by nie zdążyli.
     W tym ciągu przekazywań znaleźliśmy się i my. Budujemy królestwo miłości – w sobie, w swoich środowiskach, ale i tak nie zdążymy. Przekazujemy to budowanie naszym następcom. Oni też nie zdążą.
     Ale liczy się nadzieja, chęć, staranie, wierność, wytrwanie. Że to ma sens. Że to powinno być treścią naszego życia. Każdego życia.