19 lutego 2006


„Wielbili Boga”


     To jest taki wielki rachunek sumienia Europy. Z jednej strony – muzułmanie, mający swoje świętości, z drugiej strony – laicka Europa, która wolność podnosi na najwyższy piedestał.
     To jest rachunek sumienia, który Europa czyni przed całym światem i przed sobą samą. Czy musi się, czy powinno się szanować cudze świętości? Czy też można zostać swobodnym i nieograniczonym żadnym zobowiązaniem.
     To jest pytanie również o konstytucję zjednoczonej Europy. Czy ma stać na fundamencie przykazań miłości Boga i bliźniego, czy ma pozostać przy wolności jako najważniejszym prawie człowieka.
     Bo jak mamy zbudować Europę, która składa się z rozmaitych narodów, z rozmaitych kultur i z rozmaitych religii – a jednak powinna tworzyć rodzinę?