2 kwietnia 2006


„Sąd nad światem”


     Twój Syn kiedyś powiedział: „A kto przykazania wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim”.
     Twój sługa, Karol Wojtyła, realizował to na kolejnych etapach swojego życia.
     A my odkrywamy tajemnicę jego wielkości – że w życiu jego wciąż chodziło o dwa przykazania: miłości Ciebie i bliźniego. Wprowadzał je w swoje życie za wszelką cenę i ze wszystkich swoich sił z radością. Jakby znalazł skarb w roli. Jakby napotkał najpiękniejszą perłę.
     I tak uczy nas, jak dojść do Twojej wielkości.