9 kwietnia 2006


„Ukrzyżowali Go”


     Łatwiej jest umierać, nawet gdy na krzyżu, jeżeli życiu nadany był jakiś sens. Dla Niego sensem życia była miłość Boża. Tym żył i to głosił, i za to umarł.
     Łatwiej będzie nam umierać, choć nie na krzyżu, gdy życiu staraliśmy się nadać sens miłości Boga i bliźniego.