4 czerwca 2006
ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO


„Duch Prawdy”


     Co jest prawdą? To, co się powie? Czy słowo potrafi unieść pełnię prawdy? A myśl, która niesie to słowo? Która jest podstawą tego słowa, otoczką tego słowa. A cel? A sens tego słowa? A intencja? A zamysł? – który należy do słowa. Jak go wypowiedzieć? Jak wyznać? Jak opisać? Jak uzewnętrznić? To, co się nie da uzewnętrznić, to czego się nie da opisać.
     A może wypowiedzieć wierszem, wyśpiewać pieśnią, wymuzykować na flecie, na fortepianie, orkiestrą.
     Najprościej: życiem swoim.


______________________________________________________________________


28 maja 2006
„Idźcie na cały świat”


     Kościół nalega, aby wyrastać ponad swój kolor skóry, ponad swoją narodowość, ponad swoją indywidualność. Równocześnie uczy, ażeby zachować szacunek dla swojego koloru skóry, dla swojej narodowości, jak i dla swojej odrębności osobowej. I to, co na pozór jest niemożliwe do pogodzenia, godzić przez miłość.
     Choć to naprawdę jest niełatwe. I dlatego tak pilnie nadsłuchiwaliśmy słów Jana Pawła II. I dlatego tak pilnie nadsłuchujemy słów Benedykta XVI.