Bardzo dziękuję za wszystkie wyrazy życzliwości, jakie otrzymałem i otrzymuję nadal.

Informuję, że 30 maja podałem do wiadomości Radia Warszawa następujące oświadczenie:


Nie byłem współpracownikiem SB
ani nie podpisywałem żadnej deklaracji współpracy ze Służbami Bezpieczeństwa.


Nie pisałem żadnych donosów ani informacji o kimkolwiek.


Nie otrzymywałem żadnych wynagrodzeń ani pieniędzy, ani jakichkolwiek gratyfikacji.


Moje kontakty miały charakter wyłącznie duszpasterski.


O tym wszystkim wiedział Ks. Biskup Karol Wojtyła, Arcybiskup, Kardynał i w końcu Papież Jan Paweł II.