6 sierpnia 2006
18. NIEDZIELA ZWYKŁA


„Powstać z martwych”


     Ale Bóg dopuszcza na nas krzyż. Rozmaite krzyże. Żebyśmy się stawali, dorastali. Bo nic tak człowieka nie buduje jak krzyż, cierpienie, trudność, ból, nieszczęście. Nic tak nie domaga się od nas heroizmu!
     Dlatego odważam się powiedzieć: dziękujmy również za krzyż. Tylko prosić nam trzeba o wiarę i nadzieję.