13 sierpnia 2006
19. NIEDZIELA ZWYKŁA


„Chleb z nieba”


     Będziesz po śmierci miał takie niebo, jakie zbudowałeś tu na ziemi sobie i ludziom. W rodzinie swojej, w szkole, w pracy, w środowisku twoim. Przez miłość twoją, przez twoją życzliwość, serdeczność, tolerancję, wyrozumiałość, ciepło, optymizm, pomoc, cierpliwość, przebaczanie. Przez twoją pracę, uczciwość, bezinteresowność. Przez ludzkość twoją. Będziesz miał takie niebo po śmierci, jakie tu zbudowałeś sobie i ludziom.
     Będziesz miał takie piekło po śmierci, jakie zgotowałeś tu na ziemi sobie i ludziom. W domu twoim, w szkole, w pracy, w środowisku w którym się obracasz. Przez twoją nienawiść, zemstę, chamstwo, bezczelność, arogancję, kłamstwo, oszczerstwa, obłudę. Przez twoją pychę, zazdrość, zawiść. Przez twoją interesowność, oszustwo. Będziesz miał takie piekło po śmierci, jakie tu zgotowałeś sobie i ludziom.