26 listopada 2006
UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA


„Jam się na to narodził”


Nie wierzcie tym, którzy mówią, że są chrześcijanami
– a nie przebaczają. 
Nie wierzcie tym, którzy mówią, że są ochrzczeni
– a wyrównują rachunki. 
Nie wierzcie tym, którzy mówią, którzy noszą krzyżyki na piersiach
– a domagają się sprawiedliwości. 
A Jezus powiedział: „Na to przyszedłem na świat, aby świadectwo dać prawdzie”
Jakiej prawdzie?! Prawdzie o Bogu-Miłości! Prawdzie o tym, że mamy być podobni do Niego. 
Jezus oświadczył:
„Po tym poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość mieć będziecie jedni ku drugim”.
____________________________________________________________