27 maja 2007
ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO


„Weźmijcie Ducha Świętego”


     Ojczyzna nasza przypomina opuszczony dom. Dom, z którego został usunięty Duch Święty – Duch miłości, mądrości, wyrozumiałości, tolerancji, przebaczenia, szacunku do drugiego człowieka, do siebie samego.
     Z ciemnych kątów wyłażą upiory nienawiści, pogardy, oczerniania, obalania autorytetów, niewiara drugiemu człowiekowi w to, co mówi, poniżania go i wyśmiewania.
     Czujemy się jak w obcym domu, wrogim domu, nieprzyjaznym domu. Nie w rodzinie.
     I stąd nasze wołanie: Niech zstąpi Duch Twój. Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi.
     Ale jak to zrobić, żeby wrócić do normalności?!
     Żydzi w Pentekoste, Pięćdziesiątnicę, świętowali Synaj – świętowali Pismo Święte. Osiem dni tego Święta poświęcali na rozważanie Pisma Świętego.
     To jest droga również i nasza: rozważać Pismo Święte. Stworzyć szansę Duchowi Świętemu, aby przyszedł i zamieszkał wśród nas Duch miłości, mądrości, przyjaźni, serdeczności, braterstwa.
     A Pismo Święte najlepiej rozważać na Mszy świętej, również codziennej. Trzeba Msze święte codzienne wmontować w nasz program dnia. A jeżeli to jest absolutnie niemożliwe, to rozważać Pismo Święte w domu.
     A nie staniemy się piekłem na ziemi! Ale rodziną.
_____________________________________________________________________